Meniu Închide

MODIFICARI LA CONTRACTELE DE INCHIRIERE

Începând cu anul 2024 toți cei care au firme și folosesc bunuri sau spații închiriate de la proprietari persoane fizice vor avea obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul pe chirii. Persoanele fizice vor avea astfel impozitul reținut – care va fi impozit final – din chiria stabilită prin contract și vor depune declarație unică pentru venituri din chirii doar în unele situații.

Ce înseamnă cele de mai sus pentru firmele sau asociațiile (SRL, ONG, PFA, II, liber-profesioniști, etc) ce sunt chiriași într-un spațiu proprietate a unei persoane fizice?

1. La data plății chiriei, chiriașul (firma) va calcula impozitul pe chirii

2. Îi va achita proprietarului, persoană fizică, chiria lunară stabilită prin contract, dar diminuată cu impozitul calculat,  întocmind pentru plata chiriei o dispoziție de plată pe care proprietarul o va semna obligatoriu.

3. La finele lunii respective, firma va înscrie impozitul pe chirii, calculat și reținut de la proprietar, într-o declarație fiscală (D100) pe care o va depune la ANAF și va achita acel impozit până la data de 25  a lunii următoare.

De asemenea, firma va depune, până la data de 28 februarie a anului următor celui în care a plătit chiriile, o declarație informativă cu chiriile plătite și impozitul reținut, cumulate pe proprietari și an.

Publicat în Case/Vile

Altele